)

Professor Heimburger Award

Vi verdsetter forskning

Professor dr. Norbert Heimburger var ansatt hos CSL Behring i over 30 år og arbeidet med blodkoagulasjon. I løpet av denne tiden karakteriserte og renset han et stort antall plasmaproteiner og bidro til å gjøre disse tilgjengelig for det medisinske fagmiljøet som behandlingsalternativer. Et av hans viktigste bidrag på dette området var utviklingen av virussikre plasmaprodukter basert på pasteurisering.

Takket være av besluttsomheten hans og et vedvarende samarbeid med ledende hemofili- og koagulasjonsspesialister, kunne CSL Behring lansere det første effektive virusinaktiverte FVIII-konsentratet i 1981. I 1991 ble professor dr. Heimburger æret med ordenen "Merit of the Federal Republic of Germany". Samme år pensjonerte han seg, men fortsatte å være svært involvert hos CSL Behring som vitenskapelig rådgiver inntil han døde i september 2006.

Prof. Heimburger Award

CSL Behring kalte dette stipendet "CSL Behring - Prof. Heimburger Award" til ære for professor dr. Heimburger.

Les mer

Globalt forskningsstipend

CSL Behring har forpliket seg til å støtte utvikling innenfor feltet koagulasjon. Publikasjoner og tilbakemeldinger fra det medisinske fagmiljøet, viser at for å sikre fortsatt fremgang innenfor dette terapiområdet, er det viktig å la neste generasjons spesialister innen koagulasjon få etablere seg både medisinsk og vitenskapelig. CSL Behring vil finansiere den niende syklusen av et globalt stipendprogram for å støtte ovennevnte mål.

Detaljer om stipender og kvalifisering for stipender

CSL Behring vil etablere fem globale oppstartsstipender på 20 000 EUR hver.

Stipendene er forbeholdt forskere som har en medisinsk grad. Søkere med mindre enn fem års fakultetserfaring innenfor hemostase vil bli foretrukket.

Det er en forutsetning for å få dette stipendet at ingen tilsvarende finansiering er gitt. Stipendene vil være tilgjengelige for klinisk og/eller preklinisk forskning innenfor feltet koagulasjon.

Nåværende stipendsyklus
   Søknad (PDF)
Søknadsprosedyre: 

Søknadsprosedyre: For henvendelser vedrørende informasjon om søknader, retningslinjer og prosedyrer, vennligst kontakt oss. Søknader som inneholder søknadsskjema, en kort CV og et forskningsforslag (én-sides) må være poststemplet innen 17. november 2019 for å bli vurdert for neste syklus.

 

CSL Behring GmbH
Att. Dieter Pluennecke
Commercial Development Coagulation
Emil-von-Behring-Strasse 76
35041 Marburg
GERMANY
Tlf.: +49 6421 394191
heimburger.award@cslbehring.com

 

Søknader skal sendes på engelsk til adressen ovenfor.

Tidligere års vinnere

2017
  • Maaike Blaauwgeers, M.D., University Medical Center Utrecht (Nederland)
  • Beth Warren, M.D., University of Colorado Anschutz Medial Campus (USA)
  • Saravanan Subramaniam, M.D., McAllister Heart Institute, UNC (USA)
  • Sandra Le Quellec, M.D., Hôpital Cardiologique Louis Pradel, France (Frankrike)
  • Elise Huisman, M.D., Erasmus MC Sophia (Nederland)
2016
  • Antonino Cannavò, M.D., Angelo Bianchi Bonomi Hemophilia and Thrombosis Centre, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Italia)
  • Christopher Ng, M.D., University of Colorado Denver, University of Colorado Hemophilia and Thrombosis Center (USA)
  • Johan Boender, M.D., Erasmus University Medical Center Rotterdam (Nederland)
  • Michiel Coppens, M.D., Academisch Medisch Centrum (Nederland)
Mer informasjon

Grantlover er tilgjengelige ved å laste ned forskningsmiljøloven.

Våre pasienter

Vårt fokus er på pasientene og vi ønsker å bidra til utvikling av behandling innenfor feltet sjeldne og alvorlige sykdommer.

Les mer
Våre produkter

Her finner du en liste over våre produkter med tilhørende pakningsvedlegg.

Les mer
Jobbmuligheter

Bli en del av teamet vårt og skap historie sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere innenfor sine fagfelt.

Les mer