forsker)

Nordic von Willebrand Scholarship

CSL Behring Nordic Von Willebrand Scholarship

CSL Behring Nordic von Willebrand Scholarship er et toårig stipend som ble grunnlagt i 2004 for å støtte forskning og utvikling innen von Willebrand Disease (VWD) i Norden.

Kunngjøring og søknader
Stipendiet tildeles hvert annet år og er kunngjort året før på Nordisk Koagulasjonsmøte og på vår hjemmeside.

Alle søknader blir gjennomgått av en vitenskapelig komité bestående av tre koagulasjonseksperter fra de nordiske landene og en representant fra CSL Behring AB.

Nordic VW Scholarship Statutes

Vinnerne av 2018 stipendiet er:

Dr Nanna Brøns, Copenhagen University hospital, Denmark
"Impaired collagen as a novel cause of rare inherited bleeding disorders"
and
Dr Iva Pruner, Karolinska University Hospital, Sweden
"In vitro assessment of secondary hemostasis in patients with von Willebrand disease- fibrin clot architecture and protein composition as novel physiological biomarkers"

Tidligere stipendiatvinnere

2016 

Prof. Christer Halldén, Biomedicine, Kristianstad University, Sweden
"Identification of disease-causing genes and mutations in von Willebrand disease type 1" 

2014 

Dr. Timea Szántó, Helsinki University Hospital, Finland
"Towards a better understanding of von Willebrand disease - the impact of platelet function and thrombin generation on clinical phenotypes" 

2012

Dr. Anna Ågren, Karolinska University Hospital, Sweden
"Global Hemostatic Methods for detection of von Willebrand's Disease" 

2008 

Dr. Mattias Karlman, Karolinska University Hospital, Sweden
"New methods for measurement of the functionality of von Willebrand factor in patients with increased bleeding tendency"
and
Petra Elfvinge, Karolinska University Hospital, Sweden
"Health-related quality of life in women with heavy menstrual bleeding"

2006 

Prof.Jørgen Ingerslev, University Hospital Skejby, Denmark
”Development of luminographic method for detection and qualitative evaluation of von Willebrand factor in blood plasma”
and
Elsa Lanke, Malmö University Hospital, Sweden
"Analysis of the N1421K mutation in the A1 domain of the von Willebrand factor gene"

2004 

Prof. Stefan Lethagen, Malmö University Hospital, Sweden
"Genetic characterization of von Willebrand disease type 1: Finding additional loci and tracing the evolutionary history of the von Willebrand factor gene region"