Gå til hovedinnholdet
Hero)

Karriere

Hos oss kan vi love deg en spennende karriere.

Enten man blir spesialist innenfor sitt fagfelt eller beveger seg sidelengs eller oppover i organisasjonen, tror vi at våre ansatte kan få en spennende KARRIERE og nå sine mål, inspirert av vårt målrettede selskap og vår verdibaserte kultur.

Forbes Best Employer 2020

Blant verdens beste arbeidsgivere

CSL Limited (CSL Behrings moderselskap) har blitt kåret til en av verdens beste arbeidsgivere av Forbes for fjerde året på rad.

Les pressemeldingen på CSLBehring.com

Vi tror…

…at vår verdibaserte kultur gjør at vi kan holde løftene vi har gitt til pasienter, partnere, aksjonærer og ansatte.

Vi er…

...et av verdens fremste bioteknologiselskaper, og vi åpner opp for muligheter innenfor dette spennende fagfeltet.

Careers

Vi tilbyr…

…muligheter for en meningsfylt jobb der du kan realisere potensialet ditt og utvikle karrieren din.

Woman scientist

Vi ønsker at CSL skal være et speilbilde av verden rundt oss.

Som en global organisasjon med ansatte i mer enn 35 land, omfavner CSL mangfold og inkludering. Dette danner grunnlaget for hvem vi er. Vi mener at ved å utnytte og respektere de unike evnene, erfaringene og perspektivene til våre ansatte, er vi bedre rustet til å tjene pasientene våre. Vi har vedtatt et sett med prinsipper som gjenspeiler engasjementet vårt for en kultur med mangfold. Dette er i tråd med prinsippene til industriens bransjeorganisasjon, "Biotechnology Innovation Organization" (BIO), om utvikling av arbeidskraft, mangfold og inkludering.

Les mer

Les mer om hvordan vi verdsetter våre ansatte hos CSL

Det er viktig for oss at våre ansatte trives.

Global delingsplan for de ansatte
Vi tilbyr ansatte en mulighet til å dele eierskap, vekst og fremtidig suksess hos CSL.

Fleksibelt arbeid
Vi har forpliktet oss til å ha en arbeidsplass der de ansattes yrkes- og personlige liv blir respektert.

Karriere og utvikling
Vi støtter våre ansatte slik at de kan utvikle karrieren sin slik de ønsker.

Hjelp til studier
Vi tilbyr studier som er i tråd med CSL sin strategiske retning, noe som hjelper våre ansatte med å utvikle kompetanse og nå sine mål.

Global bevegelse
Vi har forståelse for at man, for å kunne utvikle et globalt perspektiv, til tider trenger å spre vingene. Internasjonale oppdrag hjelper de ansatte å skaffe seg verdifull erfaring.