Gå til hovedinnholdet

COVID-19 Oppdatering

CSL fortsetter å levere medisiner til pasienter over hele verden.

news
Corona virus

Å ivareta sikkerheten til våre ansatte, pasienter og donorer er vår høyeste prioritet. Etter hvert som COVID-19-epidemien utvikler seg, vil CSL fortsette å levere medisiner til pasienter over hele verden. Vi undersøker også spesifikt nye måter å hjelpe de som er berørt av COVID-19. Vi har i tillegg innført nødvendige tiltak for å ivareta helsen samt opprettholde trivselen til våre ansatte. Vi fortsetter å overvåke utbruddet nøye for å minimere effekten på virksomheten. (CSL er morselskapet til CSL Behring og Seqirus)

Vår innsats:

Vi har sluttet oss til andre ledende plasmaselskaper for å danne CoVIg-19 Plasma Alliance, et enestående industrisamarbeid med et mål om å utvikle og levere en forskningsbasert medisin mot koronavirus med hyperimmunt intravenøst immunoglobulin (H-Ig) for behandling av innlagte voksne i fare for alvorlige komplikasjoner av COVID-19. Det er satt i gang en fase III-studie. 

CSL og AstraZeneca har også blitt enige om at CSL skal produsere ca. 50 millioner doser av vaksinekandidaten AZD1222 fra Oxford University for forsyning til Australia.

Dette er bare noen av våre mange tiltak for å bekjempe den globale pandemien. For informasjon om hva annet vi gjør kan du se vårt faktaark.

Ansatte:

  • Vi har iverksatt en rekke tiltak for å ivareta de ansattes helse og sikkerhet. Dette innebærer å begrense internasjonale reiser frem til slutten av 2021, utsette store gruppemøter, og oppmuntre de ansatte til å bruke forskjellige kommunikasjonsteknologier for å minimere driftsforstyrrelser.

    Pasienter og produkter:

  • CSL fortsetter å sørge for uavbrutt tilførsel av medisiner verden over. Etter hvert som COVID-19-situasjonen utvikler seg, følger vi nøye med på hvordan den kan påvirke virksomheten vår.

  • Vi har pågående kliniske studier ved studiesteder over hele verden, og er i tett kontakt med forskere som er involvert i det viktige arbeidet med å vurdere nye lovende medisiner, og diskuterer de beste måtene å administrere pasientbesøk og oppfølgingsavtaler på.

  • Vi bistår University of Queensland (Australia) med teknisk ekspertise i deres innsats for å utvikle en COVID-19-vaksine. Som del av dette samarbeidet har vi gitt vår proprietære adjuvansteknologi MF59® til universitets prekliniske utviklingsprogram.

    Donorer: 

    Nettverket vårt for innsamling av plasma er i drift. Plasmasentrene våre er forpliktet til å ha høyeste kvalitets- og sikkerhetsstandarder for våre ansatte og donorer.