COVID-19 Oppdatering

CSL fortsetter å levere medisiner til pasienter over hele verden.

Corona virus

Å ivareta sikkerheten til våre ansatte, pasienter og donorer er vår høyeste prioritet. Etter hvert som COVID-19-epidemien utvikler seg, vil CSL fortsette å levere medisiner til pasienter over hele verden. Vi undersøker også spesifikt nye måter å hjelpe de som er berørt av COVID-19. Vi har i tillegg innført nødvendige tiltak for å ivareta helsen samt opprettholde trivselen til våre ansatte. Vi fortsetter å overvåke utbruddet nøye for å minimere effekten på virksomheten. (CSL er morselskapet til CSL Behring og Seqirus)

Vår innsats:

Vi har gått sammen med andre ledende plasmaselskaper for å danne CoVIg-19 Plasma Alliance, et enestående industrisamarbeid med et mål om å utvikle og levere CoVIg-19, en plasma-derivert terapi for potensielt å behandle de med alvorlige komplikasjoner fra COVID-19. Vi samarbeider også med  det biofarmasøytiske selskapet SAB Biotherapeutics, for å fremme og levere en ny immunterapi rettet mot COVID-19. For å se hva vi ellers gjør for å løse den globale pandemien, kan du lese faktaarket.

Ansatte:

  • Vi har iverksatt en rekke tiltak for å ivareta de ansattes helse og sikkerhet. Dette innebærer å begrense internasjonale reiser frem til 30. september, utsette store gruppemøter, og oppmuntre de ansatte til å bruke forskjellige kommunikasjonsteknologier for å minimere driftsforstyrrelser.

    Pasienter og produkter:

  • CSL fortsetter å sørge for uavbrutt tilførsel av medisiner verden over. Etter hvert som COVID-19-situasjonen utvikler seg, følger vi nøye med på hvordan den kan påvirke virksomheten vår.

  • Vi har pågående kliniske studier ved studiesteder over hele verden, og er i tett kontakt med forskere som er involvert i det viktige arbeidet med å vurdere nye lovende medisiner, og diskuterer de beste måtene å administrere pasientbesøk og oppfølgingsavtaler på.

  • Vi bistår University of Queensland (Australia) med teknisk ekspertise i deres innsats for å utvikle en COVID-19-vaksine. Som del av dette samarbeidet har vi gitt vår proprietære adjuvansteknologi MF59® til universitets prekliniske utviklingsprogram.

    Donorer: 

    Nettverket vårt for innsamling av plasma er i drift. Plasmasentrene våre er forpliktet til å ha høyeste kvalitets- og sikkerhetsstandarder for våre ansatte og donorer.