Gå til hovedinnholdet
)

Sykdomsinformasjon

Sykdomsinformasjon

Her kan du finne informasjon om ulike sjeldne og alvorlige sykdommer.

 

Immunsvikt og autoimmune sykdommer

Primær immunsvikt (PI)   Les mer
Sekundær immunsvikt (SID)   Les mer  
Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP)   Les mer
Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP)   Les mer
Guillain-Barré syndrom (GBS)   Les mer  
Kawasakis sykdom (KD)   Les mer  

 

Arvelige blødersykdommer

Hemofili A   Les mer
Hemofili B   Les mer  
von Willebrands sykdom   Les mer
Faktor X-mangel   Les mer  
Faktor XIII-mangel   Les mer
Fibrinogenmangel   Les mer

 

 

Hereditært Angioødem (HAE)

Hereditært Angioødem (HAE)

  Les mer

 

Lungesykdom

Alfa-1-antitrypsinmangel

  Les mer