Gå til hovedinnholdet
)

Immunsvikt og autoimmune sykdommer

Immunsvikt og autoimmune sykdommer

Immunforsvaret beskytter kroppen din mot skadelige organismer, slik som virus, bakterier og kreftceller. Når disse organismene angriper en ellers frisk kropp, reagerer immunforsvaret med å produsere antistoffer og en spesiell type blodceller (kalt lymfocytter), som prøver å bekjempe infeksjonen. Når immunforsvaret ikke reagerer slik det skal på en infeksjon, sier man at man har en immunsvikt. Noen mennesker har, et overaktivt immunforsvar som angriper friske celler som om de var inntrengere. Dette kalles en autoimmun respons. Både immunsvikt og et overaktivt immunforsvar kan potensielt værelivstruende.

  • Over 400

    typer av primære immunsviktsykdommer (PI)

  • 9-15 år

    typisk tidsperiode mellom symptomdebut og en PI-diagnose

  • 1 til 2 per 100 000

    personer blir diagnostisert med CIDP hvert år

* Med mindre annet er oppgitt, er alle statistiske opplysninger basert på globale tall.

ULIKE TYPER AV IMMUNSVIKT OG AUTOIMMUNE SYKDOMMER

Primær immunsvikt (PI)

Primær immunsvikt omfatter en stor gruppe arvelige eller genetiske sykdommer der den normale funksjonen til cellene i immunforsvaret er svekket, noe som gjør at pasienten ikke klarer å bekjempe infeksjoner.

Sekundær immunsvikt (SID)

Sekundær immunsvikt oppstår når immunforsvaret er svekket på grunn av en ytre faktor, ikke en genetisk faktor. Ytre faktorer kan være aldring, visse krefttyper, prosedyrer som transplantasjoner og enkelte legemidler.

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP)

CIPD er en nevrologisk sykdom forårsaket av skade på myelinskjeden på de perifere nervene. Den kjennetegnes ofte av gradvis økende svakhet i bein og armer.

Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP)

ITP er en autoimmun sykdom som gir et lavt antall blodplater. Svært lave blodplatetall kan føre til at man er mer utsatt for blødninger.

Guillain-Barré syndrom (GBS)

GBS er en betennelsestilstand i de perifere nervene utenfor hjernen og ryggmargen. Den kjennetegnes av raskt innsettende nummenhet, svakhet og ofte paralyse av bein, armer, pustemuskler og ansikt.

Kawasakis sykdom (KD)

Kawasakis sykdom er en alvorlig sykdom som kjennetegnes av betennelse i blodårene i hele kroppen. Den rammer hovedsakelig små barn og spedbarn.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.