Gå til hovedinnholdet

Von Willebrands sykdom

Hva er von Willebrands sykdom?

Von Willebrands sykdom (VWD) er den vanligste blødersykdommen, og rammer 1 % av verdens befolkning. VWD er en arvelig sykdom og skyldes mangel på, eller en defekt i, von Willebrands faktor (VWF). Sykdommen rammer både menn og kvinner, og diagnostiseres ved å måle nivået og aktiviteten av VWF og faktor VIII i blodet.

Det finnes tre hovedtyper av von Willebrands sykdom. Type 1 er den vanligste og mildeste formen, mens type 3 er den mest sjeldne og alvorligste. Arvegangen ved type 3 er vanligvis autosomal recessiv, der barnet får et defekt gen fra begge foreldrene. Personer som har sykdommen av type 3 har svært lite eller ingen von Willebrands faktor, noe som gjør at det oppstår spontane blødninger, ofte i ledd og muskler. Personer med Willebrands sykdom får forlenget blødning etter skader, kirurgiske inngrep, tannbehandling eller fødsel. Kvinner med denne sykdommen har kraftige og langvarige menstruasjonsblødninger.

Behandlingen er avhengig av type og alvorlighetsgraden.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

"Blodig alvor" - en podkast om livet med blødersykdom som Hemofili A, Hemofili B eller von Willebrands sykdom.

"Blodig alvor" - en podkast om livet med blødersykdom

Podkasten tar for seg problemstillinger som er viktige både for de som har blødersykdom (hemofili A, hemofili B) eller von Willebrands sykdom, og for mennesker i deres nærhet – slektninger, venner eller kollegaer.

Hvor finner jeg Podcasten? Podcasten er tilgjengelig på blodig-alvor.no, samt Soundcloud og Youtube.

Les mer