Gå til hovedinnholdet

EUs personvernerklæring for nettstedet

Fra tid til annen samler eller bruker vi personlige data, akkurat som mange andre selskaper. I dette personvernet er det forklart:

 • formål vi samler inn og bruker dine personlige data til;
 • kategorier av personopplysninger vi samler inn for disse formålene; oghvordan vi samler inn dine personlige data.

Det er også viktig at vi forteller deg hva dine rettigheter er i henhold til de personlige dataene vi besitter og hva du kan gjøre for å håndheve dem.

Om du vil, kan du bla ned og lese hele policyen, men du kan også hoppe til delen du er interessert i ved å klikke på en av overskriftene nedenfor.

1. Introduksjon
2. Kategorier av personlige data vi samler inn
3. Hvordan vi har samlet dine personlige data
4. Hvordan og hvorfor vi bruker dine personlige data
5. Ditt samtykke
6. Slik beskytter vi dine data
7. Hvor lenge vil vi holde på dine personlige data?
8. Hvem har adgang til dine personlige data?
9. Overfører vi data ut av Europa?
10. Hvilke rettigheter har jeg?
11. Direkte markedsføring
12. Cookies
13. Kontakt oss
14. Oppdateringer

 

Hvis dette personvernet ikke svarer på spørsmålene dine, så ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

1. Introduksjon

Hos CSL Behring, (“vi”, “oss”, “CSL Behring”) forplikter vi oss til å se til ditt personvern. Når du bruker våre nettsider, samler vi inn visse opplysninger som kan brukes til å identifisere deg (“personlige data”).

CSL Behring er "datakontrollør" av personopplysningene vi samler inn. Dette betyr at vi er ansvarlige for beslutninger om innsamling og bruk av personopplysninger. Det betyr også at vi er ansvarlige for å svare på dine spørsmål og forespørsler om personopplysningene vi har om deg.

Denne personvernserklæringen forklarer hvordan vi bruker personopplysningene vi samler inn når du bruker nettstedet vårt. Det forklarer også rettighetene du har i forhold til dine personlige data.

 

2. Kategorier av personlige data vi samler inn

Vi kan samle inn følgende typer personopplysninger fra deg når du bruker nettstedet vårt:

 • Kontaktdetaljer: Dette er informasjon som gjør at vi kan kontakte deg, for eksempel navn, adresse, telefonnumre, e-postadresser og sosiale medie-lenker / brukernavn.
 • Demografisk informasjon: Dette er informasjon om bakgrunnen din, og som kan hjelpe oss med å identifisere deg mer presist som kjønn, statsborgerskap, fødselsdato.
 • Betalingsinformasjon, kjøp og kontohistorie: Hvis du er helsepersonell / leverandør eller en distributør av produkter, samler vi informasjon om din konto og virksomhet med oss. Dette kan inneholde informasjon som kreditt- / debetkortdetaljer, bankkontooplysninger, faktureringsadresser og kundenumre, samt poster knyttet til produktene og tjenestene du har kjøpt fra oss.
 • Personlige data i rapporter og varsler du sender til oss: Hvis du sender inn informasjon om våre produkter og tjenester via nettstedet vårt, for eksempel gjennom et mistenkt bivirkningsrapporteringsskjema, samler vi alle personlige data du inkluderer i rapporten.
 • Helsedata: Hvis du sender helsetjenester data til oss i forhold til våre produkter eller tjenester, samler vi inn personopplysninger og sensitive personopplysninger du inkluderer.
 • Arbeidsinformasjon: Hvis du søker på en ledig stilling hos oss, samler vi inn opplysninger som din arbeidsbakgrunn, referanser og alt annet du kan inkludere i søknadsskjemaet eller i vedlegg, som f.eks. CVer.
 • Samtaler med oss: Når du kontakter oss ved hjelp av kontaktalternativer på nettstedet (enten via e-post, telefon, et elektronisk skjema eller via sosiale medier (for eksempel via Twitter eller Facebook), kan vi holde oversikt over informasjonen du oppgir når du gjør dette.
 • Hvordan bruke nettstedet: Vi samler inn informasjon om sidene du ser på og hvordan du bruker dem.
 • Stedsinformasjon: Din smarttelefon eller datamaskinens IP-adresse kan fortelle oss din omtrentlige beliggenhet når du kobler til nettstedet vårt (dette vil vanligvis ikke være mer presist enn et land eller by/sted).

3. Hvordan vi samler inn dine personlige data

Vi samler inn personopplysninger fra en rekke kilder. Disse inkluderer:

 • Direkte fra deg: Vi samler for eksempel personlig informasjon direkte fra deg når du oppretter en konto hos oss, kjøper produkter eller tjenester fra oss, fyller ut skjemaer vi gir deg, gjør en rapport eller varsling om våre produkter eller tjenester, eller tar kontakt med oss via telefon, e-post eller kommuniserer direkte med oss på en annen måte (for eksempel gjennom sosiale medier).
 • Nettstedet vårt: Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt.Tredjeparter: Vi kan samle personopplysninger om deg fra tredjeparter.
 • Dette inkluderer vanligvis: kredittreferansebyråer (hvis vi mener dette er nødvendig for å lette kjøpet av produkter eller tjenester fra oss), dommere (hvis du søker om ledig stilling hos oss) eller helsepersonell / leverandører (i forhold til din bruk av produktene våre).

4. Hvordan og hvorfor vi bruker dine personlige data

Vi samler inn og bruker dine personlige data til de formålene som er beskrevet i tabellen under.

 

Formål

Datakategorier som vanligvis brukes

Kontakt og kommunikasjon med deg i forbindelse med vår virksomhet, produkter og tjenester

Alt personlig data nevnt ovenfor

Hvis du er helsepersonell / leverandør eller distributør av produktene våre, bruker vi dine personlige data til å administrere kontoen hos oss, utføre kredittkontroller der dette er nødvendig, ta betalt for våre produkter og tjenester og ordne levering

Kontaktopplysninger

Betalingsinformasjon, kjøp og kontohistorikk

Loggførte diskusjoner med oss

Hvis du kontakter oss med spørsmål eller klager, bruker vi dine personlige opplysninger for å kunne svare deg

Alt personlig data nevnt ovenfor

for å undersøke misbruk av kontoen din, bedrageri og inkasso

Alt personlig data nevnt ovenfor

For å se gjennom våre produkter og tjenester, vurdere deres sikkerhet og ytelse, og utvikling av nye produkter og tjenester

Alt personlig data nevnt ovenfor

For innmelding og deltakelse i kliniske studier

Kontaktopplysninger

Demografisk informasjon

Personlige data i rapporter og varsler du sender til oss

Helsedata

Loggførte diskusjoner med oss

Nettbasert markedsføring

Betalingsinformasjon, kjøp og kontohistorikk

Hvordan bruke nettstedet

Å gjennomføre markedsundersøkelser

Kontaktopplysninger

Demografisk informasjon

Andre personopplysninger som er relevante for markedsundersøkelsen som gjennomføres

Å gjennomføre direkte markedsføring

Kontaktopplysninger

Demografisk informasjon

Kjøps- og kontohistorikk

Hvordan bruke nettstedet

Eventuelle personopplysninger du sender til oss om produkter eller tjenester du er interessert i

Hvis du deltar i blodplasmadonasjoner og gir oss informasjon i forbindelse med donasjonen via nettstedet vårt, vil vi bruke dine personlige data for å tilrettelegge donasjonen din.

Kontaktopplysninger

Helsedata

(Ytterligere informasjon om vår samling og bruk av personopplysninger til dette formålet vil vanligvis bli gitt av oss i en bestemt personvernerklæring for Plasmadonasjon)

For å rapportere mistenkelige og uheldige hendelser

Kontaktopplysninger

Helsedata

(Ytterligere informasjon om vår samling og bruk av personopplysninger til dette formålet vil vanligvis bli gitt av oss i en bestemt personvernerklæring for denne type melding)

Rekruttering og jobbtilbud

Kontaktopplysninger

Demografisk informasjon

Arbeidsinformasjon

 

Vi bruker kun personlige data når dette er tillatt. Vanligvis vil vi stole på de lovlige begrunnelsene som er oppført nedenfor når vi bruker dine personlige data.

 • Samtykke: Hvis du har samtykket i innsamling og bruk av dine personlige data.
 • Kontrakt: Hvis vi må bruke dine personlige data til å tegne en kontrakt mellom oss. For eksempel, hvor vi inngår en kontrakt med deg for å gi deg våre produkter eller utføre tjenester.
 • Juridisk forpliktelse: hvis vi må overholde en lovlig forpliktelse. For eksempel, hvor vi har en juridisk forpliktelse til å rapportere mistenkte bivirkninger til våre legemidler.
 • Vitale interesser: Hvis vår bruk av dine personlige opplysninger er nødvendig for å beskytte dine eller andres vitale interesser. For eksempel, hvor det er en alvorlig helserisiko for deg eller en annen person.
 • Offentlig interesse: Hvis vår bruk av dine personopplysninger er nødvendig i allmennhetens interesse.
 • Lovmessig interesse: Hvis vår bruk av dine personlige data er for våre legitime interesser (eller tredjeparters), og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke tilsidesettes av disse interessene. Dette inkluderer nøye vurderte og spesifikke formål som gjør oss i stand til å forbedre tjenestene vi tilbyr, men som vi også tror er til nytte for våre kunder og forbrukere. Det inkluderer også den legitime interessen vi har i å vurdere produktets ytelse og sikkerhet, og møte våre bransjerelaterte og regulatoriske forpliktelser.

Sensitive personopplysninger (for eksempel helsedata) krever at vi har ekstra juridiske grunner til å samle inn og bruke den. Vanligvis vil vi stole på de lovlige begrunnelsene som er oppført nedenfor når vi bruker dine sensitive personlige data.

 • Samtykke: Hvis du har gitt oss ditt eksplisitte samtykke til å bruke dine personlige data
 • Vitale interesser: Hvis vår bruk av dine personlige opplysninger er nødvendig for å beskytte vitale interesser til deg eller en annen person, og du ikke kan gi samtykke selv. For eksempel, hvor det er en alvorlig helserisiko for deg eller en annen person.
 • Ytelser fra helsesystemet: Hvis dine personopplysninger er nødvendig for å gi helsetjenester eller behandling
 • Offentlig interesse: Hvis dine personopplysninger er nødvendig i allmennhetens interesse, for eksempel å beskytte mot alvorlige trusler mot helse og sikre høye standarder for våre legemidler og tilhørende helsetjenester.

5. Ditt samtykke

Under visse omstendigheter, der det juridiske grunnlaget for bruk av dine personopplysninger er at du har gitt ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket ditt tilbake. Hvis du trekker samtykket, vil ikke det gjøre behandlingen som vi foretok før du trakk samtykket ditt ulovlig.

Du kan trekke samtykket ditt ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er oppført nedenfor.

 

6. Slik beskytter vi datainformasjonen din

Vi har innført hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine blir borte eller brukt, åpnet, endret eller avslørt på uautorisert vis.

I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personlige data fra våre ansatte og tjenesteleverandører, til enkeltpersoner som trenger tilgang til å utføre sin jobb eller gi oss en tjeneste. De vil kun bruke dine personlige opplysninger etter våre instruksjoner og er pålagt å holde dine personlige opplysninger konfidensielle.

Vi har innført prosedyrer for å håndtere datasikkerhetsbrudd, og vil varsle deg og eventuelle gjeldende regulatorer av brudd i samsvar med relevante juridiske krav.

 

7. Hvor lenge beholder vi dine personlige data?

Vi beholder dine personlige opplysninger bare så lenge som det er nødvendig for å oppfylle de målene vi samler inn for, inkludert det å tilfredsstille juridiske krav eller rapporteringskrav.

For å fastslå den aktuelle oppbevaringsperioden for personopplysninger, vurderer vi mengden, naturen og følsomheten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller utlevering av dine personopplysninger, hvilke formål vi gjennomgår dine personopplysninger på, og om vi kan oppnå disse målene på andre måter og gjeldende lovkrav.

Under noen omstendigheter kan vi anonymisere dine personopplysninger slik at de ikke lenger kan knyttes til deg. I så fall kan vi bruke slik informasjon uten videre varsel til deg.

 

8. Hvem har adgang til dine personlige data?

Vi kan utlevere personopplysningene dine til:

 • Staben vår – personopplysningene dine vil bli benyttet av våre ansatte, men bare hvor dette er nødvendig i deres profesjonelle sammenheng.
 • Bedrifter i samme gruppe av selskaper som oss – med det formål å yte service til deg.
 • Leveringsselskaper – å levere produkter som du har bestilt fra oss.
 • Kredittreferansebyråer – slik at vi kan bekrefte identiteten din, og gi informasjon om ubesvarte eller forsinkede betalinger eller annen aktivitet som kan påvirke kredittpoengene dine.
 • Andre tjenestetilbydere – som selskaper som støtter vår IT, hjelper oss med å analysere datainformasjonen vi holder, behandle betalinger, kommunisere med våre kunder, gi oss juridisk eller økonomisk rådgivning og hjelpe oss med å levere våre tjenester til deg.
 • Myndighetene eller våre regulerende instanser hvor vi er pålagt å gjøre dette gjennom lov eller å bistå med undersøkelser eller tiltak, herunder relevant databeskyttelse og helsevernregulatorer. Slike parter bruker personopplysningene til egne formål, og personlige opplysninger vil gjelde for bruk av personopplysningene de har.

Vi avslører ikke personlige opplysninger unntatt som angitt ovenfor eller hvor vi har en lovlig forpliktelse til å gjøre det, eller vi må dele informasjon for å bistå med etterforskning og forebygging av kriminalitet. Vi kan gi andre tredjeparter statistiske opplysninger og analyser, men vi vil sørge for at informasjonen er samlet, og ingen kan identifiseres fra denne informasjonen før vi avslører det.

 

9. Overfører vi data ut av Europa?

For å behandle dine personlige data for de formålene som er angitt i denne kunngjøringen, kan vi overføre dine personopplysninger til tredjeparter og andre selskaper i vår gruppe som er basert utenfor EU og EØS("Europa").
For å garantere at personopplysningene oppbevares trygt, overfører vi kun informasjonen til land utenfor Europa, der vi gjør det i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR"). Dette krever at ett av følgende vilkår gjelder:

 • Europa-kommisjonen har bestemt at landet gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personopplysninger (i samsvar med artikkel 45 i GDPR);
 • Overføringen er underlagt en juridisk bindende og eksigibel forpliktelse til mottakeren for å beskytte personopplysningene (i samsvar med artikkel 46 i GDPR);
 • Overføringen er underlagt bindende selskapsregler (i samsvar med artikkel 47 i GDPR); eller
 • Overføringen er basert på unntak fra GDPR-restriksjonene ved overføring av personopplysninger utenfor EU (i samsvar med artikkel 49).

10. Hvilke rettigheter har jeg?

Under visse omstendigheter har du rett til å:

 • Kreve tilgang til dine personlige data (vanligvis kjent som en "anmodning om gjenstand for personvern"). Dette gjør at du kan motta en kopi av personopplysningene vi har om deg, og for å kontrollere at vi lovlig behandler den.
 • Be om korreksjon av personopplysningene vi har om deg. Dette gjør at du kan ha ufullstendige eller unøyaktige personopplysninger vi holder om deg korrigert.
 • Be om sletting av dine personlige data. Dette gjør at du kan be oss om å slette eller fjerne personlige data der det ikke er god grunn til at vi fortsetter å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne dine personlige data der du har utøvd din rett til å motsette behandling (se nedenfor).
 • Motsette gjennomgang av dine personlige data der vi stoler på en legitim interesse (eller tredjepart) og det er noe rundt din spesielle situasjon som gjør at du vil motsette behandling på dette grunnlaget. Du kan også motsette mottak av direkte markedsføring.
 • Be om begrensning av behandling av dine personlige data. Dette gjør at du kan be oss om å suspendere behandling av personopplysninger om deg under visse omstendigheter, for eksempel hvis du vil at vi begrenser behandlingen mens nøyaktigheten av personopplysningene blir slått fast.
 • Be om at vi overfører personopplysninger som du har gitt oss, til deg eller en annen part.
 • Be om ikke å bli underlagt automatisk beslutningstaking. Vi vil bare bruke automatisert beslutningstaking og profilering for våre online operasjoner under begrensede omstendigheter.

Du kan utøve dine rettigheter ved å bruke "CSL-rettighetsportalen" via denne lenken: https://privacyinfo.csl.com/

Alternativt kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen på slutten av denne kunngjøringen. Vi vil alltid prøve å hjelpe deg når du vil utøve rettighetene dine, men i noen tilfeller kan det være juridiske årsaker til at din forespørsel blir avslått.

Vi vil undersøke enhver forespørsel du gjør umiddelbart, og vil svare deg innen en måned etter forespørsel. Denne perioden kan forlenges av oss i ytterligere to måneder der dette er nødvendig for å hjelpe oss med å svare på riktig måte (for eksempel hvis forespørselen er komplisert for oss å håndtere og vi trenger mer tid), men vi vil fortelle deg årsakene til utsettelsen.

Hvis vi bestemmer oss for ikke å gå til handling på forespørselen din, vil vi informere deg om årsakene til at vi ikke foretar oss dette.

Hvis du ikke er enig i en beslutning som vi gjør i forbindelse med en rettighetsforespørsel eller tror at vi bryter med databeskyttelseslovgivningen i Europa, kan du sende inn en klage til en databeskyttelsesmyndighet i Europa.

 

11. Direkte markedsføring

Hvis du er helsepersonell eller leverandør, og vi kan kontakte deg via post, telefon eller elektronisk metode, med informasjon om våre produkter og tjenester, avhengig av markedsføringspreferansene du angir for oss på det tidspunktet. Du kan velge bort mulighetene som er gitt til deg i vår kommunikasjon, eller ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i slutten av denne kunngjøringen.

 

12. Cookies/informasjonskapsler

Når du bruker nettstedet vårt, kan vi samle informasjon om bruken av nettstedet ditt via informasjonskapsler.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som inneholder små mengder informasjon som går til enheten du ser på nettstedet, via nettleseren din, slik at nettstedet kan gjenkjenne og huske enheten din.

Vi kan bruke informasjonskapsler (inkludert Google Analytics) og andre lignende teknologier, for eksempel web-beacons og nettlagring, for å samle inn informasjon om nettstedet ditt, nettleseren din og enheten din. Denne datainformasjonen hjelper oss med å bygge en profil for brukere av nettstedet vårt. Noe av denne datainformasjon vil bli samlet eller statistisk, noe som betyr at vi ikke kan identifisere deg individuelt. Hvis du er logget inn på en konto på vår nettside, kan det hende at noen opplysninger er knyttet til den aktuelle kontoen.

Hvis du foretrekker det, kan du fjerne eller avvise webleserskapsler via innstillingene på nettleseren eller enheten din. Avvisning eller fjerning av informasjonskapsler kan imidlertid påvirke tilgjengeligheten og funksjonaliteten til tjenestene våre.

Du finner mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for nettleserkapslene på allaboutcookies.org. Ytterligere informasjon om Google Analytics finner du her, og du kan velge bort Google Analytics her.

 

13. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å utøve en av dine rettigheter, kan du kontakte oss eller vår databeskyttelsesansvarlig på: privacy@cslbehring.com

Eller via CSL-rettighetsportalen: https://privacyinfo.csl.com/

 

14. Oppdateringer

Vi kan oppdatere denne kunngjøringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i måten vi behandler personlige data på (for eksempel hvis vi implementerer nye systemer eller prosesser som involverer ny bruk av personlige data) eller for å klargjøre informasjon vi har gitt i varslingen. Endringene våre vil være i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse.

Vi anbefaler at du sjekker etter oppdateringer til denne kunngjøringen fra tid til annen, men vi vil varsle deg direkte om endringer i denne kunngjøringen eller hvordan vi bruker dine personlige opplysninger når vi er lovlig pålagt å gjøre det.

 

 

SISTE OPPDATERING: 8. mai 2018