Gå til hovedinnholdet

Nordic Newsroom

Nyhetsutgivelser 2017

Nordic Newsroom

Nyhetsutgivelser 2017

Ny Novus undersokning om blodarsjuka
03 apr 2017

Blödarsjuka är en grupp sjukdomar som orsakas av en medfödd brist på eller total avsaknad av en koagulationsfaktor. I en ny undersökning bland medlemmar i Förbundet Blödarsjuka i Sverige framkommer att majoriteten blödarsjuka är nöjda med sin livskvalitet. Samtidigt begränsas många av sin sjukdom. Vardagslivet påverkas och man upplever bristande kunskaper i samhället och vården.(1)

Globale nyhetsutgivelser

Hvis du er interessert i globale nyheter fra CSL Behring, kan du besøke våre globale nyhetsutgivelser.