Gå til hovedinnholdet
Hero)

Karriere

CSL som arbeidsgiver

Les mer om hvordan vi verdsetter våre ansatte hos CSL

Det er viktig for oss at våre ansatte trives.

Global delingsplan for de ansatte
Vi tilbyr ansatte en mulighet til å dele eierskap, vekst og fremtidig suksess hos CSL.

Fleksibelt arbeid
Vi har forpliktet oss til å ha en arbeidsplass der de ansattes yrkes- og personlige liv blir respektert.

Karriere og utvikling
Vi støtter våre ansatte slik at de kan utvikle karrieren sin slik de ønsker.

Hjelp til studier
Vi tilbyr studier som er i tråd med CSL sin strategiske retning, noe som hjelper våre ansatte med å utvikle kompetanse og nå sine mål.

Global bevegelse
Vi har forståelse for at man, for å kunne utvikle et globalt perspektiv, til tider trenger å spre vingene. Internasjonale oppdrag hjelper de ansatte å skaffe seg verdifull erfaring.

intergration

Vi ønsker at CSL skal være et speilbilde av verden rundt oss.

Som en global organisasjon med ansatte i mer enn 35 land, omfavner CSL mangfold og inkludering. Dette danner grunnlaget for hvem vi er. Vi mener at ved å utnytte og respektere de unike evnene, erfaringene og perspektivene til våre ansatte, er vi bedre rustet til å tjene pasientene våre. Vi har vedtatt et sett med prinsipper som gjenspeiler engasjementet vårt for en kultur med mangfold. Dette er i tråd med prinsippene til industriens bransjeorganisasjon, "Biotechnology Innovation Organization" (BIO), om utvikling av arbeidskraft, mangfold og inkludering.

Les mer

Har du spørsmål?

Vi er her for deg hvis du lurer på noe.

Kontakt oss