Gå til hovedinnholdet
Boy with Bike)

Våre pasienter

Vårt fokus er på pasientene

Vi har spesialisert oss på sjeldne og alvorlige sykdommer over flere tiår. Vi forbedrer stadig behandling innenfor immunsvikt og autoimmune sykdommer, arvelige og ervervede blødersykdommer, lungesykdom og arvelig angioødem.

Vi blir motivert av løftet vårt om å redde liv og forbedre livskvaliteten til pasientene og familiene deres, fordi det å leve med en sjelden sykdom påvirker mer enn bare én person. Vi samarbeider med pasientorganisasjoner for å forbedre og utvide opplæringstiltak og oppsøkende tiltak. Vi samarbeider også med myndigheter for å sikre tilgang til nødvendige legemidler.

 

Sykdomsinformasjon