Gå til hovedinnholdet
)

Våre produkter

Produktliste for Norge

Her finner du en liste over produktene som er tilgjengelig i Norge.

Våre produkter er reseptbelagte legemidler.

Produktinformasjon for helsepersonell finner du her.

Immunologi

Berinert® | Human C1-esterasehemmer

IV 500/1500 IE
Pasientinformasjon
SC 2000/3000 IE
Pasientinformasjon

 

Hizentra® | Normalt, humant immunoglobulin, SCIg
Pasientinformasjon

Privigen® | Normalt, humant immunoglobulin, IVIg
Pasientinformasjon
Rhophylac® | Humant anti-D immunoglobulin
Pasientinformasjon

Hematologi

AFSTYLA® | Lonoctocog alfa (rekombinant, enkeltkjedet koagulasjonsfaktor VIII)
Pasientinformasjon

Cluvot® | Human koagulasjonsfaktor XIII
Pasientinformasjon

 

Confidex® | Humant protrombinkomplekskonsentrat
Pasientinformasjon

Haemate® | Human koagulasjonsfaktor VIII og von Willebrands factor
Pasientinformasjon

IDELVION® | Albutrepenonacog alfa, rIX-FP
Pasientinformasjon

Riastap® | Human fibrinogen
Pasientinformasjon

Luftveiene

Respreeza® | Human alfa-1-proteinasehemmer
Pasientinformasjon

Albumin

Alburex® | Human Albumin
Pasientinformasjon

Varemerker merket ® er registrert av CSL Limited eller dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper i en eller flere jurisdiksjoner, med mindre annet er oppgitt.

Meld en bivirkning

Gowned employee looking into a tank

Vi oppfordrer til å kontakte lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger av et legemiddel fra CSL Behring.

CSL Behring samler inn opplysninger om bivirkninger for å overvåke sikkerheten til produktene og undersøke, vurdere og rapportere dem til relevante myndigheter. I Norge oppfordres pasienter som får bivirkninger av reseptbelagte legemidler til å rapportere dem til Statens Legemiddelverk.

Les mer