Gå til hovedinnholdet
produkter-header)

Våre produkter

Produktliste for Norge

Her finner du en liste over produktene som er tilgjengelig i Norge.

Våre produkter er reseptbelagte legemidler.

Produktinformasjon for helsepersonell finner du her.

Albumin

Alburex Human albumin

Human Albumin

Hematologi

AFSTYLA Lonoctocog alfa rVIIISingle Chain

Lonoctocog alfa (rekombinant, enkeltkjedet koagulasjonsfaktor VIII)

Cluvot Human coagulation factor XIII

Human koagulasjonsfaktor XIII

Confidex Human prothrombin complex concentrate

Humant protrombinkompleks- 
konsentrat

Haemate Human coagulation FVIII human von Willebrand factor

Human koagulasjonsfaktor VIII og von Willebrands factor

IDELVION Albutrepenonacog alfa rIXFP

Albutrepenonacog alfa,
rIX-FP

Riastap Human fibrinogen

Human fibrinogen

Immunologi

Hizentra Human normal immunoglobulin SCIg

Humant normalt immunoglobulin, SCIg

Privigen Human normal immunoglobulin IVIg

Humant normalt immunoglobulin, IVIg

Rhophylac Human anti-D immunoglobulin

Humant anti-D immunoglobulin

Lungesykdom

Respreeza Human alfaproteinashmmare

Human alfa-1-proteinasehemmer

Varemerker merket ® er registrert av CSL Limited eller dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper i en eller flere jurisdiksjoner, med mindre annet er oppgitt.