)

Våre produkter

Produktliste for Norge

Her finner du en liste over produktene som er tilgjengelig i Norge.

Våre produkter er reseptbelagte legemidler.

Immunologi

Hizentra® | Normalt, humant immunoglobulin, SCIg
Pasientinformasjon

Privigen® | Normalt, humant immunoglobulin, IVIg
Pasientinformasjon
Rhophylac® | Humant anti-D immunoglobulin
Pasientinformasjon

Hematologi

AFSTYLA® | Lonoctocog alfa (rekombinant, enkeltkjedet koagulasjonsfaktor VIII)
Pasientinformasjon
Cluvot® | Human koagulasjonsfaktor XIII
Pasientinformasjon
Haemate® | Human koagulasjonsfaktor VIII og von Willebrands factor
Pasientinformasjon

IDELVION® | Albutrepenonacog alfa, rIX-FP
Pasientinformasjon

RIASTAP® | Human fibrinogen
Pasientinformasjon

Spesialisert behandling

Alburex® | Human Albumin
Pasientinformasjon
Berinert® | C1-esterasehemmer, humant
Pasientinformasjon
Confidex® | Humant protrombinkomplekskonsentrat
Pasientinformasjon

Varemerker merket ® er registrert av CSL Limited eller dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper i en eller flere jurisdiksjoner, med mindre annet er oppgitt.

Meld en bivirkning

Gowned employee looking into a tank

Vi oppfordrer til å kontakte lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger av et legemiddel fra CSL Behring.

CSL Behring samler inn opplysninger om bivirkninger for å overvåke sikkerheten til produktene og undersøke, vurdere og rapportere dem til relevante myndigheter. I Norge oppfordres pasienter som får bivirkninger av reseptbelagte legemidler til å rapportere dem til Statens Legemiddelverk.

Les mer

Våre pasienter

Vårt fokus er på pasientene og vi ønsker å bidra til utvikling av behandling innenfor feltet sjeldne og alvorlige sykdommer.

Les mer
Innovasjon er en del av vårt DNA

Investering i forskning og utvikling er en viktig drivkraft for CSL Behrings fremtidige vekst.

Les mer
Jobbmuligheter

Bli en del av teamet vårt og skap historie sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere innenfor sine fagfelt.

Les mer