Gå til hovedinnholdet
Researcher smiling)

Om CSL Behring

sllsyntasjukdomar

Fokus på sjeldne og alvorlige sykdommer

Vårt fokus er på sjeldne og alvorlige sykdommer. Dette omfatter blant annet blødersykdommer, immunsvikt og kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati, samt arvelig angioødem.

Våre produkter

Våre verdier

år sterke forpliktelse overfor verdiene våre har veiledet oss i mange tiår. Våre verdier har vært grunnleggende for suksessen vår - og har hjulpet oss med å redde liv, forbedre menneskers helse, samt gitt oss et omdømme som en betrodd global leder. De er selve kjernen i hvordan våre ansatte samhandler med hverandre, tar beslutninger og løser problemer. Disse er:

Våre verdier er:

Patientfokus

Pasienten i fokus

Vi holder løftet vi har gitt til pasientene.

Innovation

Innovasjon

Vi gjør nyskapende tanker om til resultater.

intigritet

Integritet

Vi holder det vi lover.

Samarbete

Samarbeid

Sammen er vi sterkere.

woman at computer

Profesjonalitet

Vi er stolte av framgangen vår.

VD

Vår ledergruppe

Ledergruppens urokkelige forpliktelse overfor pasientene gjør det mulig for oss å innfri kravene til alle interessenter.

Les mer