Gå til hovedinnholdet

Faktor X-mangel

Hva er faktor X-mangel?

Medfødt faktor X-mangel er en arvelig blødersykdom med autosomal recessiv arvegang. Den skyldes en genetisk defekt på kromosom 13, noe som forårsaker mangel på faktor X. Personer som er mildt rammet, trenger ikke ha symptomer, men i alvorlige tilfeller kan pasientene få blødninger, f.eks. neseblødninger eller blødning i ledd eller muskler. Faktor X-mangel kan også være ervervet, da som følge av leversykdom, vitamin K-mangel eller antikoagulanter som warfarin.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

INFORMASJONSKILDE BESKRIVELSE
Behandlingscenter- voksne Avdeling for blodsykdommer, Rikshospitalet, OUS
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO
Se nettside
Behandlingscenter-børn Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus HF
, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Se nettside
Foreningen for blødere i Norge (FBIN) Foreningen for blødere i Norge er en frivillig pasientorganisasjon
som snakker blødernes sak. De arbeider for at blødere skal
kunne leve et mest mulig normalt liv.
Se nettside
World Federation of Hemophilia (WFH) Global organisasjon med mål om å forbedre omsorgen
for mennesker med arvelige koagulasjonsforstyrrelser.
Se nettside
European Haemophilia Consortium (EHC) EHC er en internasjonal organisasjon som representerer 48
nasjonale pasientorganisasjoner for personer med
hemofili innenfor EU og de fleste medlemslandene i Europarådet.
Se nettside