Gå til hovedinnholdet

Faktor XIII-mangel

Hva er faktor XIII-mangel?

Faktor XIII-mangel er en sjelden og arvelig blødersykdom, der faktor XIII mangler eller ikke fungerer slik den skal. Faktor XIII er et protein som finnes i blodet og som bidrar til å stabilisere dannelse av blodplugg. Dersom man har for lite av faktor XIII i blodet, kan kroppen likevel danne blodplugger, men disse blir ofte svake og brytes lett ned, noe som fører til forlenget blødning.

Ifølge "National Organization of Rare Disorders" (NORD) er forekomsten av faktor XIII-mangel estimert til å være 1 per 2 – 5 millioner mennesker i befolkningen. Vanlige symptomer på faktor XIII-mangel omfatter blødning i bløtvev, intrakraniell blødning, menoragi (kraftige menstruasjonsblødninger) og blødning i ledd.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

INFORMASJONSKILDE BESKRIVELSE
Behandlingscenter- voksne Avdeling for blodsykdommer, Rikshospitalet, OUS
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO
Se nettside
Behandlingscenter-børn Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus HF
, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Se nettside
Foreningen for blødere i Norge (FBIN) Foreningen for blødere i Norge er en frivillig pasientorganisasjon
som snakker blødernes sak. De arbeider for at blødere skal
kunne leve et mest mulig normalt liv.
Se nettside
World Federation of Hemophilia (WFH) Global organisasjon med mål om å forbedre omsorgen
for mennesker med arvelige koagulasjonsforstyrrelser.
Se nettside
European Haemophilia Consortium (EHC) EHC er en internasjonal organisasjon som representerer 48
nasjonale pasientorganisasjoner for personer med
hemofili innenfor EU og de fleste medlemslandene i Europarådet.
Se nettside