Gå til hovedinnholdet

Medfødt fibrinogenmangel

Hva er medfødt fibrinogenmangel?

Medfødt fibrinogenmangel (CFD) er en sjelden, arvelig blødersykdom som kjennetegnes av at kroppen ikke produserer nok fibrinogen (også kalt faktor I), som hjelper kroppen med å danne blodplugger for å stanse blødning.

CFD er en paraplybetegnelse for flere beslektede sykdommer, og omfatter: afibrinogenemi (fullstendig mangel på fibrinogen), hypofibrinogenemi (lave nivåer av fibrinogen), dysfibrinogenemi (fibrinogenet fungerer ikke slik det skal) og hypodysfibrinogenemi (en kombinasjon av både for lave nivåer av fibrinogen og nedsatt funksjon).

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

INFORMASJONSKILDE BESKRIVELSE
Behandlingscenter- voksne Avdeling for blodsykdommer, Rikshospitalet, OUS
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO
Se nettside
Behandlingscenter-børn Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus HF
, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Se nettside
Foreningen for blødere i Norge (FBIN) Foreningen for blødere i Norge er en frivillig pasientorganisasjon
som snakker blødernes sak. De arbeider for at blødere skal
kunne leve et mest mulig normalt liv.
Se nettside
World Federation of Hemophilia (WFH) Global organisasjon med mål om å forbedre omsorgen
for mennesker med arvelige koagulasjonsforstyrrelser.
Se nettside
European Haemophilia Consortium (EHC) EHC er en internasjonal organisasjon som representerer 48
nasjonale pasientorganisasjoner for personer med
hemofili innenfor EU og de fleste medlemslandene i Europarådet.
Se nettside