Hemofili A

Hva er hemofili A?

Hemofili A er den vanligste typen hemofili og skyldes mangel på koagulasjonsfaktor VIII, eller at denne ikke fungerer slik den skal. Selv om hemofili A vanligvis er nedarvet, er ca. 30 % av tilfellene forårsaket av en spontan mutasjon i genene.

Omtrent 1 av 12 000 personer har hemofili A, som diagnostiseres ved hjelp av en blodprøve og måling av nivået av faktoraktivitet i blodet. Hemofili A diagnostiseres altså basert på blodets faktor VIII-aktivitet.

Graden av hemofili A kan være mild, moderat eller alvorlig, avhengig av i hvor stor grad koagulasjonsfaktoren i blodet er påvirket. Imidlertid har ca. 60 % den alvorlige formen. Personer med hemofili A får forlenget blødning etter skader, kirurgiske inngrep eller ved trekking av tenner. I alvorlige tilfeller kan pasienten blø enten en eller to ganger i uka, og ofte oppstår blødningene spontant, noe som betyr at man blør uten at det finnes en opplagt grunn. Ved blødning i ledd, muskler, hjerne eller andre indre organer kan det utvikles alvorlige komplikasjoner. Ved milde former for hemofili A vet ikke pasienten alltid selv at han har sykdommen, dette oppdages først etter et kirurgisk inngrep eller en alvorlig skade.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.