Gå til hovedinnholdet
Om CSL Behring)

Kvinner med blødersykdom

Lytt til Dr Anna Ågren som forteller at kvinner med kraftige menstruasjonsblødninger kan lide av en blødersykdom.

Koagulasjonsklinikker for etterforskning

Avdeling for blodsykdommer
Rikshospitalet, OUS
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Senter for sjeldne diagnoser
Oslo Universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo