Gå til hovedinnholdet
Om CSL Behring)

Kvinner med blødersykdom

Lytt til Dr Anna Ågren som forteller at kvinner med kraftige menstruasjonsblødninger kan lide av en blødersykdom.

Koagulasjonsklinikker for etterforskning

Avdeling for blodsykdommer
Rikshospitalet, OUS
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Senter for sjeldne diagnoser
Oslo Universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

INFORMASJONSKILDE BESKRIVELSE
Foreningen for blødere i Norge (FBIN) Foreningen for blødere i Norge er en frivillig pasientorganisasjon
som snakker blødernes sak. De arbeider for at blødere skal
kunne leve et mest mulig normalt liv.
Se nettside
World Federation of Hemophilia (WFH) Global organisasjon med mål om å forbedre omsorgen
for mennesker med arvelige koagulasjonsforstyrrelser.
Se nettside
European Haemophilia Consortium (EHC) EHC er en internasjonal organisasjon som representerer 48
nasjonale pasientorganisasjoner for personer med
hemofili innenfor EU og de fleste medlemslandene i Europarådet.
Se nettside