Gå til hovedinnholdet

Von Willebrands sykdom

Hva er von Willebrands sykdom?

Von Willebrands sykdom (VWS) er den vanligste blødersykdommen, og rammer 1 % av verdens befolkning. VWS er en arvelig sykdom og skyldes mangel på, eller en defekt i, von Willebrands faktor (VWF). Sykdommen rammer både menn og kvinner, og diagnostiseres ved å måle nivået og aktiviteten av VWF og faktor VIII i blodet.

Det finnes tre hovedtyper av von Willebrands sykdom. Type 1 er den vanligste og mildeste formen, mens type 3 er den mest sjeldne og alvorligste. Arvegangen ved type 3 er vanligvis autosomal recessiv, der barnet får et defekt gen fra begge foreldrene. Personer som har sykdommen av type 3 har svært lite eller ingen von Willebrands faktor, noe som gjør at det oppstår spontane blødninger, ofte i ledd og muskler. Personer med Willebrands sykdom får forlenget blødning etter skader, kirurgiske inngrep, tannbehandling eller fødsel. Kvinner med denne sykdommen har kraftige og langvarige menstruasjonsblødninger.

Behandlingen er avhengig av type og alvorlighetsgraden.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

"Blodig alvor" Podcast - Født på grensen

Norge var 30 år senere enn Sverige med å tilby barn med blødersykdom forbyggende behandling.
Denne avgjørelsen har ført til at en hel generasjon har fått komplikasjoner for livet. Vi snakker med brødrene Ketil og Mats Henriksen som begge er født med Hemofili A, men på hver sin side av denne behandlingsavgjørelsen. På hvilken måte er livene deres ulike i dag, og hvordan ser de på fremtiden? Den 28. februar feires «Rare Disease Day» over hele verden, og i forbindelse med dette jobber Mats for å spre kunnskap om sjeldne sykdommer og løfte dem opp på den politiske agendaen, slik at barn som i fremtiden blir født med uvanlige diagnoser kan få best mulige forutsetninger.

Hvor finner jeg Podcasten? Podcasten er tilgjengelig på blodig-alvor.no, samt Soundcloud og Youtube.

Hør her