Gå til hovedinnholdet

Kawasakis sykdom

Korte fakta om Kawasakis sykdom

 • Akutt sjelden sykdom som forårsaker betennelse i blodkarene.
 • Rammer først og fremst barn under 5 år.
 • Gir ofte symptomer som langvarig høy feber og nedsatt allmenntilstand, kombinert med røde øyne, hudutslett og såre lepper.
 • Behandlingen retter seg mot å dempe betennelsen og redusere risikoen for hjertekomplikasjoner.

 

Hva er Kawasakis sykdom?

Kawasakis sykdom er en sjelden akutt sykdom som først og fremst rammer små barn. Den forårsaker betennelse i blodkarene, inkludert koronararteriene som pumper blod til hjertet. Sykdommen går som regel over av seg selv i løpet av to til tre uker, men uten behandling risikerer 15-35 % av pasientene komplikasjoner i koronararteriene (1,2).

Symptomer

Sykdommen har symptomer som langvarig høy feber og redusert allmenntilstand, kombinert med røde øyne, hudutslett, såre lepper og hovne lymfekjertler. Ofte kan også hendene og føttene bli hovne og røde. Symptombildet utvikler seg ofte over tid, og symptomene forekommer ikke nødvendigvis samtidig. Senere i forløpet forekommer ofte avflassing av huden på fingre og tær (1).

Diagnose

For at legen skal kunne stille diagnosen, må barnet ha hatt høy feber i minst fem dager, samt minst fire av de ovennevnte symptomene.

Kawasakis sykdom kan forekomme uten at alle kriteriene er innfridd. Da kalles den inkomplett Kawasakis sykdom. Inkomplett sykdom er mer vanlig hos spedbarn og øker risikoen for hjertekomplikasjoner hos barn under ett år. Derfor skal barn under ett år med uklar feber i over en uke og betennelsessymptomer undersøkes med ultralyd av hjertet. Inkomplett Kawasakis sykdom behandles og følges opp på samme måte som et komplett sykdomsbilde (1).

Hvem blir rammet?

Kawasakis sykdom rammer først og fremst barn under 5 år, noe oftere gutter (1).

Hvor vanlig er Kawasakis sykdom?

Kawasakis sykdom er en uvanlig sykdom. I Sverige er det en antatt forekomst på
15-20/100 000 barn under 5 år . Forekomsten varierer globalt (1,3).

Behandling

For å få best mulig effekt, bør behandlingen starte innen ti dager etter feberdebut, helst innen sju dager. Sykdommen behandles med intravenøst immunglobulin (IVIg) kombinert med acetylsalisylsyre og noen ganger kortison (1-3). De fleste pasienter reagerer raskt på behandlingen og opplever bedre allmenntilstand, synkende feber og redusert betennelse (1).

 
 

Referanser:

 1. Internetmedicin
  Kawasakis sjukdom - Internetmedicin
 2. Svenske nasjonale retningslinjer for Kawasakis sykdom
  VO (barnlakarforeningen.se)
 3. Det svenske revmatikerforbundet
  Kawasakis sjukdom - Reumatikerförbundet